KARATE Lipník n/B

SK KARATE

Lipník nad Bečvou

Sportovní Klub

KARATE

Lipník nad Bečvou, z.s.

Jsme karate klub sídlící v Lipníku nad Bečvou začleněný v celosvětové organizaci JKA (World Japan Karate Asociation). V našem přístupu k tréninku klademe důraz na tradiční cestu ve smyslu tzv. "do" - výchovu k vnitřní kázni a zdokonalení osobnosti. .

Aktuálně


NÁBOR DĚTÍ A MLÁDEŽE

Hledáte aktivitu, kde vaše dítě vybije nahromaděnou energii a výrazně se mu zlepší fyzický fond i koncentrace?

Chcete, aby se zdravě fyzicky i mentálně vyvíjelo v kolektivu stejně starých a orientovaných dětí?

Chcete, aby získalo dovednosti a návyky potřebné pro život jako jsou zdravé sebevědomí, koncentrace, disciplína, ale také zodpovědnost a empatii i pro běžný život?

!!! PŘIVEĎTE HO K NÁM !!!

- PRVNÍ SCHŮZKA 7. 9. 2022 v 17:00

Více informací na tel. čísle 736 454 782

O našem klubu

Ve své činnosti klademe důraz na tradiční tělesný a charakterový rozvoj všech cvičenců s cílem maximalizovat rozvoj potenciálu každého cvičence dle jeho individuálních tělesných dispozic.

Členská základna klubu je velmi široká, od šestiletých dětí až po dospělé cvičence, jelikož karate lze cvičit v každém věku. Od roku 2015 se závodní tým SK úspěšně zúčastňuje soutěží na výkonnostní úrovni od krajské a národní úrovni MČR až po mezinárodní a vrcholové šampionáty ME a MS.

V relativně krátké době se naši závodnici dokázali prosadit jak na republikové, tak i mezinárodní úrovni. V současné době má klub čtyři úspěšné závodníky, kteří jsou zařazení do státní reprezentace talentované mládeže JKA ČR.

Přihlášení do klubu


Máte zájem přihlášit vaše dítě do našeho klubu? Nebo se k nám chceš přidat přímo ty sám?

Tak neváhejte vytisknout a vyplnit přihlášku a kontaktovat hlavního trenéra, nebo se rovnou zastavit v tělocvičně v době tréninku.

Přivítáme každého s chutí cvičit pro radost z pohybu a pro touhu se osobně rozvíjet!

Historie našeho klubu

Náš klub ve své činnosti navazuje na bezmála třicetiletou historii karate v Lipníku nad Bečvou, na jejímž počátku parta nadšenců a kamarádů experimentovala s myšlenkou vytvoření stabilního klubu, kde by probíhala výuka bojového umění karate stylu Shotokan.

Od roku 2012 má předmětná vize reálné obrysy, náš klub je začleněný v celosvětové organizaci JKA (Japan Karate Asociation), která klade důraz na tradiční cestu ve smyslu "Do" - výchovu k vnitřní kázni a zdokonalení osobnosti. Rozvoj osobnosti prohlubují pravidelné výuky s japonskými Mistry karate v ČR i v zahraničí.

Hlavní japonský instruktor World JKA pro Evropu je shihan Ochi Hideo (9. Dan) žijící v Německu, se kterým se setkáváme na společných seminářích v ČR i v zahraničí. Setkávání a společné tréninky mládeže z mnoha klubů uskutečňujeme i na republikových akcích JKA, potažmo na soutěžním tatami.

JKA stojí výukově na třech pilířích - kata, kihon, kumite. Z toho vychází zkušební řád JKA na stupně technické vyspělosti Kyu i Dan. Zkoušky na úroveň Dan lze vykonat pouze u hlavního instruktora JKA pro Evropu, event. v Japonsku. Metodicky JKA řídí shihankan z Honbu Dojo v Tokyu.

Spolupráce:
novinky
tréninky, soustředění, akce
fotogalerie
kontakt